deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter

Stoppen met sekswerk betekent voor iedereen wat anders. Voor de een is het gewoon een kwestie van doen en doorgaan met iets anders. Voor de ander kan het een grote gebeurtenis zijn die veel gevolgen heeft. Zo kan het zijn dat de keuze om te stoppen voor jou heel duidelijk is, of dat er voor jouw specifieke situatie zowel voor- als nadelen aan vast zitten. Mogelijk heeft het gevolgen voor je inkomen, huisvesting, of heb je hulp nodig bij het vinden van ander werk.

Voor- en nadelen

Ieder mens is anders. Er zijn veel verschillende redenen om te beginnen met sekswerk en er kunnen veel verschillende redenen zijn waarom je wilt stoppen. Als je bijvoorbeeld een afkeer van het werk hebt gekregen dan kan dat opwegen tegen wat het stoppen dan ook verder met zich mee brengt.

Het is goed om na te denken wat stoppen voor jou betekent. Wat zullen de gevolgen zijn? Hoe kan en wil je daarmee omgaan? Bekijk hieronder een aantal voor- en nadelen van het stoppen met het werk. Mogelijk zet het je aan het denken en helpt het je om een goede afweging te maken.

Voordelen van stoppen kunnen zijn:

 • Dat je niet meer geheimzinnig over je werk hoeft te doen.
 • Dat je aan een ander dag- en nachtritme kunt werken.
 • Dat je tijd en gelegenheid hebt om jezelf op andere vlakken te ontwikkelen.

Nadelen van stoppen kunnen zijn:

 • Dat je (tijdelijk) met minder inkomen rond moet komen.
 • Dat je minder vrijheid hebt om als eigen baas je tijd zelf in te delen.
 • Dat je het contact met collega’s of klanten mist.

Dit zijn natuurlijk maar een paar voorbeelden. Mogelijk spelen voor jou hele andere zaken een rol. Maak eens een lijstje van voor- en nadelen voor jezelf als je er over nadenkt om te stoppen.

Ander werk vinden

Als je niet meer als sekswerker wil werken en op zoek bent naar een andere baan kun je in gesprek gaan met één van de maatschappelijk werkers van P&G292. Samen kun je dieper ingaan op vragen als:”Wat wil ik en wat kan ik?”. In de oriëntatiefase is het de bedoeling dat het doel, ander werk vinden, langzamerhand meer concrete vormen zal aannemen. Wat voor werk lijkt je leuk? Waar zie je jezelf in de toekomst? Vervolgens is het goed om te bekijken wat nodig is om je uiteindelijke baan te realiseren. Misschien nog een opleiding volgen of ergens werkervaring opdoen. We hebben inmiddels op verschillende plekken contacten waar je werkervaring kunt opdoen.

Wil je weten of je tijdens dit proces recht hebt op een bijstandsuitkering? Bekijk de informatie op onze website: bijstandsuitkering. Of wil je hulp bij de aanvraag van een uitkering dan kun je contact opnemen met een maatschappelijk werker van P&G292.

Als je een uitkering ontvangt wordt er gekeken wat de beste manier is om aan het werk te gaan. Of hoe je kansen op werk vergroot kunnen worden. Hiervoor biedt DWI een reïntegratietraject aan. In dit traject krijg je gerichte trainingen en workshops die je helpen stappen te zetten richting werk. Om je hierop voor te bereiden ga je zowel in een groep als zelfstandig actief aan de slag. Doelen zijn onder andere ritme en regelmaat verkrijgen en mogelijkheden voor een opleiding, werk en/of snuffelstages onderzoeken.

Ook als Niet Uitkeringsgerechtigde (zogenoemde NUGger) kun je onder bepaalde voorwaarden meedoen aan dit traject. Dus heb je geen uitkering, maar wél interesse in het traject, ben je 2 dagen beschikbaar en kun je aanwezig zijn van 10.00 tot 16.00 uur, neem dan contact met P&G292 op.

Curriculum Vitae (CV)

Één van de uitdagingen van het zoeken naar ander werk is het omgaan met het gat in je CV. Helaas is het in de praktijk zo dat het eerlijk aangeven van je werkzaamheden als sekswerker je verdere loopbaan negatief zullen beïnvloeden. Het is noodzakelijk er een “creatieve” draai aan te geven. Dit kan je uitgebreid bespreken met het maatschappelijk werk.

Een curriculum geeft je inzicht in jouw werkervaring en is nodig bij sollicitaties. Hierbij wat adviezen die je kunt gebruiken bij het opstellen van je CV:

 • Probeer je CV te beperken tot maximaal twee A4-tjes
 • Beschrijf maar 1 kant van het papier
 • Zorg dat het CV overzichtelijk is
 • Gebruik geen afkortingen
 • Maak geen schrijf- of spelfouten, laat nog iemand je CV nakijken
 • Gebruik geen volzinnen maar schrijf puntsgewijs
 • Vermijd vakjargon
 • Op een sollicitatiegesprek kun je vragen verwachten over wat je in het CV beschreven hebt, wees niet te bescheiden maar overdrijf niet
 • Gebruik een zakelijk email adres, bijvoorbeeld niet partyanimal@hotmail.com.

Er bestaan verschillende soorten CV’s. De meest bekende is het chronologische CV, waarin de werkervaring en opleidingen worden weergegeven. Daarnaast bestaat het vaardigheden CV. Dit model kun je goed gebruiken als er een “gat” in je CV is. Ervaringen, prestaties, kennis, rollen en werkervaring staan hierop beschreven.

Op internet kun je veel voorbeelden van CV’s en sollicitatiebrieven vinden.

Andere woning vinden

Heb je niet genoeg inkomen om je huur te betalen en heb je geen recht op huurtoeslag? Of woon je op je werkplek en moet je daar weg als je stopt met sekswerk? Dan zul je op zoek moeten gaan naar andere huisvesting.

Het is belangrijk dat je je daarin zowel realistisch als creatief opstelt. En je zult er rekening mee moeten houden dat je toekomstige huisvesting mogelijk niet aan al je wensen zal voldoen.

In Amsterdam is het erg moeilijk om –betaalbare- huisvesting te vinden. De stad is populair en de wachtlijst voor sociale huurwoningen is heel lang (minimaal 7-8 jaar). Slechts in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om een urgentieverklaring te krijgen.

Wat kan je doen?

Beperk je niet tot het zoeken van huisvesting in de gemeente waar je het liefste zou willen wonen. Kijk ook naar mogelijkheden in andere gemeenten waar de vraag naar huisvesting misschien lager is en je veel sneller iets geschikts zou kunnen vinden.
In het algemeen geldt: hoe verder van de grote steden, hoe meer kans op een betaalbare woning.

Vraag aan de mensen die je kent of je (tijdelijk) bij iemand zou kunnen verblijven. Als dat kosteloos mag is dat heel fijn, maar als je daarvoor een financiële vergoeding kan aanbieden zal diegene sneller akkoord gaan.
Bedenk ook dat mensen vaak bang zijn een medebewoner in huis te nemen omdat ze hun huurtoeslag niet willen verliezen. Dat kan zo’n 300,- euro per maand zijn. Als jij zelf aanbied om de huurtoeslag te compenseren zal dat bezwaar mogelijk voor diegene wegvallen.

Laat zoveel mogelijk mensen weten dat je dringend op zoek bent naar huisvesting. Hoe meer mensen van je horen, hoe meer kans dat je via via een mogelijkheid krijgt.

Maak er werk van om uitgebreid op internet te kijken. Kijk goed op Marktplaats of andere websites. Als je reageert op een advertentie, schenk dan aandacht aan de inhoud van je reactie. Bereid je voor op een telefoontje en hoe je jezelf presenteert, of neem de tijd om een goede e-mail te schrijven. Een eerste indruk is heel belangrijk!

Kom je er zelf helemaal niet uit? Lukt het je echt niet om iets te vinden? Misschien heb je recht op opvang, een plek waar je tijdelijk kan wonen. Als je daar meer over wil weten kun je contact met ons opnemen. We zullen je aan de hand van je persoonlijke situatie adviseren. We kunnen je doorverwijzen naar eigen opvanglocaties en je ondersteunen bij je aanvraag voor opvang.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woon je in een huurhuis onder de huurtoeslag grens, en je kunt aantonen dat je een laag inkomen hebt, dan heb je misschien recht op huurtoeslag. Hoe hoog de toeslag is hangt af van de huurprijs, je inkomen, je leeftijd en je woonsituatie. Je krijgt geen huurtoeslag als je vermogen / of eigen geld te hoog is.

Mogelijk heb je in het verleden geen recht op huurtoeslag gehad. Maar als je inkomen is gedaald, bijvoorbeeld omdat je met sekswerk bent gestopt, dan is er kans dat je nu wel recht op huurtoeslag hebt. Ga na of je aan de voorwaarden voldoet.

Wil je hulp van P&G292 om te kunnen bepalen of je recht hebt op huurtoeslag? Neem dan contact met ons op.

Urgentie

Woon je in Amsterdam en kan je vanwege een ernstig medisch of sociaal probleem niet meer in je huidige woning blijven wonen? Dan kom je misschien in aanmerking voor een urgentieverklaring van de dienst Wonen Zorg en Samenleven.
Met een urgentieverklaring heb je voorrang boven andere woningzoekenden bij een deel van de woningen van woningcorporaties die via WoningNet worden aangeboden. Omdat woningen schaars zijn, zijn de voorwaarden voor urgentieverklaring streng: als een woningzoekende voorrang krijgt, betekent dat immers dat anderen langer moeten wachten. De gemeente Amsterdam heeft een overzicht ‘Voorwaarden en procedure urgentieverklaring‘ gemaakt.

Wil je hulp van P&G292 om te kunnen bepalen of je misschien in aanmerking komt voor een urgentieverklaring? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie en hulp

Stoppen met sekswerk kan betekenen dat je met minder geld rond moet komen. Hoe je dat doet kan je lezen op onze pagina over ‘Omgaan met minder geld’ Wil je weten of je recht op een bijstandsuitkering hebt? Lees onze informatie over de Bijstandsuitkering. In sommige situaties betaalt de overheid mee aan de huur van je huis. Lees meer informatie over de mogelijkheid tot huurtoeslag.

Heb je de wens om te stoppen maar weet je niet goed hoe om te gaan met de mogelijke nadelen daarvan? Of wil je voordat je de stap neemt hierover praten? Neem dan vooral contact op met P&G292. Wij hebben jaren ervaring in het begeleiden van sekswerkers die willen stoppen en kunnen jou hiermee helpen. Er zijn wellicht ook mogelijkheden waar je zelf nog niet aan gedacht hebt.