deel deze paginaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+

Bij P&G292 werken 15 bevlogen medewerkers. De sociaal verpleegkundigen bij P&G292 zijn in dienst van GGD Amsterdam. De maatschappelijk werkers, de vertrouwensvrouw en de medewerkers bij de receptie zijn in dienst van HVO Querido. P&G292 werkt ook met voorlichters in eigen taal. Zij gaan regelmatig tijdens het veldwerk mee met de verpleegkundigen en maatschappelijk werkers om gesprekken met alle sekswerkers mogelijk te maken, ongeacht hun culturele achtergrond.