deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter

Het doel van P&G292 is de zelfredzaamheid en emancipatie van sekswerkers te bevorderen. Ongeacht hun geslacht, hun werkplek of verblijfsstatus in Nederland. Het doel wordt nagestreefd door:

  • De fysieke gezondheidssituatie van sekswerkers te verbeteren;
  • Hun psycho-sociale gezondheid te versterken;
  • Hun maatschappelijke en arbeidsrechtelijke positie te verbeteren;
  • Vormen van geweld en seksuele uitbuiting te signaleren en (helpen) aan te pakken.

De visie van P&G292 is het best te omschrijven aan de hand van twee kernwaarden die het uitgangspunt zijn voor alle activiteiten:

  1. Vrijheid van beroep (autonomie): ieder mens heeft het recht om in vrijheid zijn beroep te kiezen en uit te oefenen; er mag nooit sprake zijn van uitbuiting of onderdrukking in welke vorm dan ook.
  2. Lichamelijke integriteit en weerbaarheid: ieder heeft recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. Autonomie mag nooit verworden tot gevoelde dwang om handelingen te verrichten of te ondergaan. Dat vraagt om weerbaarheid.