Uitnodiging: Klankbordgroep sekswerkers, maandag 29 mei! 18.30 – 20.00 uur

Praat mee en denk mee!

Voor álle sekswerkers in Amsterdam (raam/esort/privéhuis/club/vanuit huis).

De gemeente wil graag weten wat er speelt;  zowel de mooie als minder mooie kanten van het werk. In de klankbordgroep is ruimte voor goede ideeën én voor kritiek op het gemeentelijk beleid. Deelnemers hebben dus een belangrijk aandeel in wat er besproken wordt. Daarnaast worden leden van de klankbordgroep soms ook geraadpleegd bij belangrijke kwesties. Of gevraagd actief een rol te spelen bij de werving voor informatiebijeenkomsten. Maar niets moet. En het is prettig om collega’s te ontmoeten, elkaar te informeren en lekker ongestoord over het vak te kunnen praten. Dus wees welkom!

Praktische informatie

De klankbordgroep Sekswerkers wordt bijgewoond door de Vertrouwensvrouw van het team vertrouwenspersonen en voorgezeten door de projectleider prostitutie van de gemeente Amsterdam. Alles wordt vertrouwelijk besproken, en deelname kan op anonieme basis. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd.

Meedoen of vragen? mail naar  info@pg292.nl of bel 020-5318600