Bericht voor de inwoners van Amsterdam – Coronavisus maatregelen