House of Hiv 40: Jaar vechten, rouwen, zorgen en liefhebben 40 Jaar community-activisme

Van 19 augustus t/m 9 september 2022 opent House of Hiv de deuren, een tentoonstelling over 40 jaar community-initiatieven in Nederland. Verdeeld over een aantal locaties in Amsterdam zijn er kamers gevuld met persoonlijke verhalen uit de verschillende door hiv getroffen community’s. House of Hiv is een huis in aanbouw en een begin in het archiveren en documenteren van de geschiedenis van de Nederlandse hiv-gemeenschap.

Welkom bij House of Hiv

PIC Bzeedijk 1974Mainline Human RightsHealing aSAD Schorerstichting VERA 1999

Focus group transgender sexworkers: 

Monday 29th of  Augustus
3 till 5 pm

Focus group female sexworkers: 

Monday 29th of Augustus
6 till 8 pm

Focus group male sexworkers 

Thursday 15th of September
3 till 5 pm

GGD Amsterdam vaccineert risicogroepen preventief tegen monkeypox (apenpokken). Op deze manier willen we de huidige uitbraak indammen. De vaccinatie is vrijwillig en gratis.

Alleen vaccineren met persoonlijke uitnodiging

Iedereen die in aanmerking komt voor een vaccinatie krijgt een persoonlijke uitnodiging van de GGD Amsterdam. U kunt op dit moment alleen gevaccineerd worden als u deze persoonlijke uitnodiging ontvangt.

We nodigen mensen uit op volgorde van risicogroep en daarbinnen op alfabetische volgorde van achternaam. Het kan dus een tijd duren voordat u aan de beurt bent.

Voor meer informatie klink hier

Trans Zwemmen in een veilige omgeving in het golfslagbad voor mensen die
zich identificeren als transgender, gender divers, of non-binair op donderdag
4 augustus 2022 van 17:30 tot 19:30 uur. Toegang is gratis.
Aanmelden via een mailtje aan transzwemmenamsterdam@gmail.com
Je krijgt een bevestiging met het adres en extra informatie.
Let op – graag alleen aanmelden als je ook echt wil komen.
Wil je lekker dobberen en zwemmen, mail ons alsjeblieft snel!

Trans Swimming in a safe environment in a wave pool for people who identify
as transgender, gender diverse, or non-binary on Thursday August 4, 2022
from 5:30 PM to 7:30 PM. Admission is free.
Please register by sending an email to transzwemmenamsterdam@gmail.com
You will receive a confirmation with the address and additional information.
Please note – only register if you will come.
So, would you like to float and swim, do not hesitate, email us now!

¡La Natación Transgénero puede cambiar la vida de muchos!
Nadar en un espacio libre de críticas y prejuicios en la piscina, para personas que
se identifican como transgénero, género diversa o no binaria. La importancia de
encontrar un sentido de pertenencia en medio del proceso de transformación y más
allá. El jueves 4 de agosto de 2022 de 17:30h a 19:30h.
La admisión es gratis.
Regístrese enviando un correo electrónico a
transzwemmenamsterdam@gmail.com
Recibirás una confirmación con la dirección e información adicional.
Por favor, inscríbete solo si vas a venir.
Entonces, si te gustaría flotar y nadar, no lo dudes, ¡envíanos un correo electrónico
ahora!

Klik hier voor de Engelse versie met informatie over de Monkeypox:
202869 Flyer apenpokkenvirus_EN_

Klik hier voor de Spaanse versie met informatie over de Monkeypox:
MSM 202869 Flyer apenpokkenvirus_S_MSM

Meld je aan en bel 020-5318600

Graag zien we je bij P&G292 voor Nederlandse lessen

Maandagmiddag beginners 15:30 tot 17:30
Maandagavond gevorderd 19:00 tot 21:00

Meld je aan: bel 020 5318600

 

Monkeypox, vaak apenpokken of apenpokkenvirus genoemd, is een virusinfectie die vooral in West- en Midden-Afrika voorkomt. Soms komt er een reiziger uit die regio naar Europa met deze ziekte. Deze zoönose (ziekte die van dier op mens kan overgaan) komt vooral voor bij knaagdieren in Afrika. De ziekte verloopt bij mensen meestal mild.

Monkeypox is iets anders dan krentenbaard (een huidinfectie door een bacterie, die wel vaak in Nederland voorkomt). Op Aruba, Bonaire, Curaçao en Suriname gebruikt men de naam apenpokken vaak voor deze ziekte krentenbaard.

Uitbraak in Europa

In mei 2022 werd bekend dat er verschillende mensen in Europa de ziekte hebben gekregen. Ook bij mensen in Nederland is monkeypox vastgesteld. Opvallend is dat bij het merendeel van deze mensen geen link met de gebieden in Afrika gevonden kon worden. Dit betekent dat het virus zich in Europa heeft kunnen verspreiden.
Een groot deel van de mensen die positief testen zijn mannen die seks hebben met mannen. De verspreiding van het virus beperkt zich echter niet alleen tot deze groep. Zo raakten in Engeland ook een vrouw en een kind besmet met het virus. Er wordt nu door gezondheidsautoriteiten uitgezocht hoe verspreiding plaatsvindt en welke risicogroepen moeten worden gewaarschuwd. De variant die nu in Europa gevonden is, is meestal niet heel besmettelijk, maar veel is nog onduidelijk over de verspreiding ervan bij de personen die nu ziek zijn. Een toename van het aantal besmette mensen in Europa wordt nog wel verwacht.

Symptomen

De verschijnselen van een besmetting met monkeypox lijken op die van een besmetting met pokken, maar verloopt in het algemeen veel milder. De ziekte begint vaak met:

  • koorts
  • hoofdpijn
  • spierpijn
  • gezwollen lymfeklieren
  • rillingen
  • moeheid

Na 1-3 dagen krijg je een uitslag die meestal in het gezicht begint en die daarna over het hele lichaam verschijnt. Deze uitslag begint met vlekken die overgaan in blaasjes. Na het indrogen van de blaasjes blijven korsten over die uiteindelijk na 2-3 weken van de huid afvallen.

Verspreiding

De meeste mensen krijgen de ziekte na contact met een besmet mens of dier die het virus bij zich heeft. Het virus kan binnendringen via je slijmvliezen (bijvoorbeeld mond, neus, ogen), open wondjes (niet per se zichtbare wonden). Het virus kan zich ook verspreiden via druppels uit blaasjes of uit de mond-keelholte, om die reden wordt aangeraden afstand te houden van mensen bij wie de ziekte is vastgesteld.

Bron- en contactonderzoek

Als iemand positief test voor monkeypox, dan start de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst het bron- en contactonderzoek. Bij dit onderzoek probeert de GGD te achterhalen waar de besmetting mogelijk heeft plaatsgevonden en met wie er nog meer contact is geweest.

Isolatie

Als iemand positief test op monkeypox moet diegene in isolatie blijven. Je mag dan geen contact met anderen hebben tot alle klachten voorbij zijn. Bij monkeypox is daarvan sprake als alle korsten – die de blaasjes veroorzaken – van de huid zijn afgevallen.

Quarantaine

Als iemand positief test op monkeypox moet diegene in isolatie blijven. Je mag dan geen contact met anderen hebben tot alle klachten voorbij zijn. Bij monkeypox is daarvan sprake als alle korsten – die de blaasjes veroorzaken – van de huid zijn afgevallen.

Vaccinatie

Het Monkeypox-virus lijkt sterk op het virus dat de ziekte ‘pokken’, veroorzaakt. Pokken komt niet meer voor in de wereld door het succes van vaccinatie ertegen. De pokkenvaccinatie was onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma tot de jaren 70, maar na het verdwijnen van pokken,  stopte ook de vaccinatie tegen het virus.Het pokkenvaccin kan in de eerste dagen na mogelijke besmetting (post-expositie profylaxe) gebruikt worden. Het vaccin kan ook gebruikt worden als bescherming vooraf voor mensen met een grotere besmettingskans. Het is niet mogelijk om zelf het pokkenvaccin aan te vragen bij je huisarts of GGD.

https://www.rivm.nl/monkeypox-apenpokken

De Adviseur Digitale Weerbaarheid (een sekswerker die houdt van internet én privacy) geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Dit kan zijn algemeen advies via de website, maar ook individueel advies op verzoek, en soms workshops. Aan sekswerkers (met name zelfstandig werkend) en aan sekswerkorganisaties. Doel: verhogen van de digitale weerbaarheid van sekswerkers.

De naam van de site is www.swdigitaal.nl (ook op Twitter en Instagram onder de naam SWdigitaal)